தந்தை பெரியார் – டாக்டர் அம்பேத்கர்

  • Feb18

ஒரே நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் ! இந்தியாவின் சமூகப் புரட்சி வரலாற்றில், இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற புரட்சியாளர்கள் தெற்கே தந்தை பெரியார்; வடக்கே டாக்டர் ‘பாபாசாகேப்’ அம்பேத்கர்! இவர்கள் இருவரும் லட்சியப் பயணத்தில் - கொள்கைப் போராட்டங்களில் இரு இணை கோடுகள்!…

Continue Reading
Close Menu